Exchange of knowledge and experience - project participants from Piastów learned about Scandinavian good examples of blue-green infrastructure

The study tour carried out as part of the project entitled “Creating a green and blue infrastructure in the city of Piastów” took place in September 2022. It was attended by representatives of the Piastów municipality workers and these Polish Green Roofs Association members who actively participated in the project work.

Workshop within the project "Creating a green and blue infrastructure in the city of Piastów"

At the end of May 2023, a workshop was held within the framework of the project entitled: "Creating a green and blue infrastructure in the city of Piastów". The aims of the project is to strengthen the city's resilience to the negative effects of climate change, raise public awareness of this issue, as well as reduce greenhouse gas emissions at the local community level.

Powstają pierwsze odcinki zielonych korytarzy w Koninie

Powstają pierwsze odcinki zielonych korytarzy w Koninie. Projekt pn.: „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie”, realizowany jest w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, korzysta z dofinansowania o wartości prawie 8,7 mln zł otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG oraz ponad 1,5 mln PLN otrzymanego z budżetu państwa. Zac

Pages