Zarząd:

dr inż. Marta Weber-Siwirska   - Prezes Zarządu
Jarema Andrzej Rabiński   - Wiceprezes Zarządu
Monika Mazur   - Sekretarz Zarządu
Jacek Poziemski   - Skarbnik Zarządu
Anna Sylwester-Czapla   - Członek Zarządu
Katarzyna Wolańska   - Członek Zarządu
dr hab. Katarzyna Wróblewska, prof. UP   - Członek Zarządu


Komisja Rewizyjna:

Witalis Konopka   - Przewodniczący
Jolanta Gryczyńska   - Zastępca Przewodniczącego
Piotr Muszyński   - Członek
dr inż. arch. Justyna Rubaszek   - Członek
Krzysztof Wielgus   - Członek