STATUT   [POBIERZ PDF]  

Deklaracja członkowska PSDZ - członek wspierający   [POBIERZ PDF] [POBIERZ DOC]

Deklaracja członkowska PSDZ - członek zwyczajny   [POBIERZ PDF] [POBIERZ DOC]

Wzór pełnomocnictwa do głosowania uchwał na walnym zebraniu   [POBIERZ PDF] [POBIERZ DOC]

REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH w Polskim Stowarzyszeniu „Dachy Zielone”   [POBIERZ PDF]  

 

Wysokość składek dla członków zwyczajnych - Uchwała Walnego Zebrania Członków z dnia 3 grudnia 2015 r. nr 8/WZC/2015   [POBIERZ PDF]  

 

Wysokość składek dla członków wspierających - Uchwała Walnego Zebrania Członków z dnia 3 grudnia 2015 r. nr 9/WZC/2015   [POBIERZ PDF]  

Składki członkowskie prosimy wpłacać na rachunek PSDZ: 
Polskie Stowarzyszenie "Dachy Zielone"
81 1540 1030 2103 7700 3788 0001
BOŚ S.A. Oddział we Wrocławiu 


Powołanie Zespołu ds. Szkoleń, ds. Rzeczoznawców oraz ds. Inspektorów Nadzoru - Uchwała Walnego Zebrania Członków z dnia 18 lutego 2011 r. nr 7/WZC/2015   [POBIERZ PDF]  

 

Powołanie Zespołu Rzeczoznawców  - Uchwała Zarządu z dnia 17 marca 2011 r. nr 5/SZ/2011   [POBIERZ PDF]  

 

REGULAMIN POWOŁYWANIA, WERYFIKACJI I ODWOŁYWANIA RZECZOZNAWCÓW Polskiego Stowarzyszenia "Dachy Zielone"   [POBIERZ PDF]  

Przeprowadzanie szkoleń z ramienia PSDZ - Uchwała Zarządu z dnia 18 lutego 2011 r. nr 4/ZS/2011   [POBIERZ PDF]  

 

Powołanie ZESPOŁU WYKŁADOWCÓW Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” - Uchwała Zarządu z dnia 11 marca 2013 r. nr 3/ZS/2013   [POBIERZ PDF]  

 

REGULAMIN POWOŁYWANIA, WERYFIKACJI I ODWOŁYWANIA WYKŁADOWCÓW Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”   [POBIERZ PDF]  

Logo Polskiego Stowarzyszenia Dachy Zielone   [LOGO KOLOR] [LOGO CZARNO-BIAŁE]