Konin działania edukacyjno-informacyjne w projekcie

Konkurs edukacyjny dla konińskich szkół ponadpodstawowych pt. „Dobry klimat w naszym mieście”; dwa warsztaty prowadzone przez ekspertów z Polskiego Stowarzyszenia "Dachy Zielone": dla dorosłych oraz uczniów konińskich szkół średnich oraz e-szkolenie „Klimatyczne przebudzenie”- to działania edukacyjno – informacyjne w ramach realizowanego przez Miasto Konin projektu „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie” w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz ze środków budżetu państwa.

E-szkolenie dla uczniów ma na celu zwiększenie świadomości, a w szczególności wiedzy ekologicznej dotyczącej zmian klimatu i ich konsekwencji, mitygacji i adaptacji do zmian klimatu. E-szkolenie będzie dostępne na platformie e-learningowej i przeznaczone jest dla uczniów starszych klas szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, a podczas niego będą poruszane takie tematy jak: ekologia i ochrona środowiska, przyczyny i skutki zmian klimatu, uświadomienie problemu niedostatku wody pitnej na świecie, pokazanie rozwiązań zielono-niebieskiej infrastruktury, a także pokazanie i nauka dobrych nawyków ekologicznych.

E-szkolenie będzie zawierało pięć bloków tematycznych

E-szkolenie rozpocznie się od krótkiego wstępu dotyczącego ekologii oraz ochrony środowiska, a następnie będzie można wysłuchać pięciu bloków tematycznych.

Dlaczego temperatura się podnosi? – przyczyny zmian klimatu, a także, w jaki sposób człowiek wpływa na klimat.

Skutki zmian klimatu i w jaki sposób zmiany klimatu oddziałują na otaczający nas świat? – ekstremalne zjawiska pogodowe, susze, upały, topnienie lodowców, zmniejszająca się bioróżnorodność.

O wodzie – uświadomienie problemu niedostatku wody pitnej na świecie oraz konieczności oszczędzania wody, racjonalnego gospodarowania wodą i niezanieczyszczania jej w codziennym życiu. Przybliżony zostanie problem suszy, deszczów nawalnych oraz lokalnych podtopień.

Jak wytrzymać w mieście, gdy jest tak gorąco? – pokazanie rozwiązań zielono-niebieskiej infrastruktury (zielone dachy, zielone przystanki, ogrody deszczowe etc.).

Co mogę zrobić dla mojego otoczenia i planety? – pokazanie dobrych nawyków ekologicznych.

Na sam koniec przygotowano dla uczniów test sprawdzający wiedzę po odbytym e-szkoleniu.

Szkolenie ma trwać około 45 minut, a szkoły uzyskają do niego dostęp w dniach od 8 do 26 kwietnia 2024 roku.

Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, korzysta z dofinansowania o wartości prawie 8,7 mln zł otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG oraz ponad 1,5 mln zł. otrzymanego z budżetu państwa!

Historia aktualności

2024 (41)
2023 (66)
2022 (59)
2021 (40)
2020 (21)
2019 (6)
2018 (16)
2017 (6)
2016 (23)
2015 (11)

Pages