Poradnik Zielono-niebieska infrastruktura w procesach mitygacji i adaptacji do zmian klimatu

W ramach działań edukacyjnych realizowanych w projekcie pn. "Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Piastowa" powstał m.in. "Poradnik Zielono-niebieska infrastruktura w procesach mitygacji i adaptacji do zmian klimatu".

Autorami publikacji są: Katarzyna Wolańska z Polskiego Stowarzyszenia "Dachy Zielone" (PSDZ było partnerem projektu), która opracowała rozdział "Rola zielono-niebieskiej infrastruktury w działaniach mitygacyjnych oraz adaptacji miasta do zmian klimatu" oraz David Vernon Brasfield z Norweskiego Stowarzyszenia na Rzecz Zielonej Infrastruktury (NFGI również było partnerem projektu), który przygotował rozdział "Przykłady dobrych praktyk w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w Skandynawii".

Projekt pn. "Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Piastowa" polegał na realizacji działań w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury i zwiększeniu powierzchni terenów zieleni, zintensyfikowaniu działań związanych z zagospodarowaniem wód opadowych w mieście w miejscu ich powstawania, likwidacją miejskich "wysp ciepła", zapobieganiu marnotrawienia żywności oraz poprawie mikroklimatu wewnątrz miasta.

Projekt miał charakter kompleksowy i uwzględniał działania adaptacyjne, mitygacyjne oraz edukacyjne, które są ze sobą spójne i wzajemnie powiązane. Był realizowany z programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, z obszaru Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków i finansowany ze środków MF EOG 2014-2021.

Katarzyna Wolańska: Publicystka specjalizująca się w tematyce zielono-niebieskiej infrastruktury. Członek zarządu w Polskim Stowarzyszeniu „Dachy Zielone“ (PSDZ). Brała udział w opracowywaniu koncepcji projektu „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Piastowa", pisaniu wniosku aplikacyjnego oraz realizacji działań edukacyjno-informacyjnych. 

David Vernon Brasfield: Prezes zarządu Norweskiego Stowarzyszenia Dachów Zielonych (NFGI). Architekt i inżynier budowlany. Obecnie zajmuje się planowaniem odporności na zmiany klimatu i inwentaryzacją klimatu w krajowym sektorze opieki zdrowotnej w Norwegii. Brał udział w opracowywaniu koncepcji projektu „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Piastowa", pisaniu wniosku aplikacyjnego oraz realizacji działań edukacyjno-informacyjnych. 

Publikacja jest bezpłatna. Zachęcamy do pobrania pliku i zapoznania się z Poradnikiem.

Poradnik Zielono-niebieska infrastruktura w procesach mitygacji i adaptacji do zmian klimatu
PDF icon Pobierz (5.76 MB)

Historia aktualności

2024 (41)
2023 (66)
2022 (59)
2021 (40)
2020 (21)
2019 (6)
2018 (16)
2017 (6)
2016 (23)
2015 (11)

Pages