Projekt ustawy

Poniżej zamieszczamy projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Wszystkich członków i sympatyków prosimy o przesyłanie uwag do tego dokumentu do dnia 7 stycznia 2015 r.

List:
PDF icon Pobierz (809.95 KB)
Projekt ustawy:
PDF icon Pobierz (2.83 MB)
Uzasadnienie:
PDF icon Pobierz (2.72 MB)
Ocena skutków regulacji:
PDF icon Pobierz (4.96 MB)
Tabela zgodności:
PDF icon Pobierz (3.36 MB)

Historia aktualności

2023 (47)
2022 (59)
2021 (40)
2020 (21)
2019 (6)
2018 (16)
2017 (6)
2016 (23)
2015 (11)
2014 (19)

Pages