Nowy członek wspierający PSDZ

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, Uchwałą Nr 11/ZS/2013, z dnia 10 czerwca 2013 roku, podjętą jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przyjął w poczet członków wspierających Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” osobę prawną: 
OPTIGRÜN INTERNATIONAL AG.

Nowy członek wspierający PSDZ

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, Uchwałą Nr 9/ZS/2013, z dnia 9 kwietnia 2013 roku, podjętą jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przyjął w poczet członków wspierających Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” osobę prawną: P.P.H. LEMAR Sp. z o.o.

Nowy członek zwyczajny PSDZ

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, Uchwałą Nr 8/ZS/2013, z dnia 30 marca 2013 roku, podjętą jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przyjął w poczet członków zwyczajnych Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” panią Martę KASZUBA.

Nowi członkowie zwyczajni PSDZ

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, Uchwałą Nr 1/ZS/2013, z dnia 11 marca 2013 roku, przyjął w poczet członków zwyczajnych Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” następujące osoby: 
• Pan Piotr Marian BEŁDYGA
• Pan Piotr Łukasz MUSZYŃSKI
• Pan Zbigniew Mieczysław ŚLADOWSKI

Pages