Nowi członkowie PSDZ 31.10.2013 r.

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, Uchwałą Nr 14/ZS/2013, z dnia 31 października 2013 roku, podjętą jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przyjął w poczet członków:

  1. wspierających Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, następującą osobę prawną:
    GEOTABO Sp. z o.o.
  2. zwyczajnych Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”:
    • Piotra Rafała ŁUKOMSKIEGO
    • Grzegorza PRZYBYŁKO

Historia aktualności

2023 (47)
2022 (59)
2021 (40)
2020 (21)
2019 (6)
2018 (16)
2017 (6)
2016 (23)
2015 (11)
2014 (19)

Pages