WGIN: Wykład dr hab. inż. Katarzyny Wróblewskiej 28.05.24

WGIN zaprasza na wykład on-line na temat znaczenia zachowania miejskiej różnorodności biologicznej i rodzimych siedlisk w miastach zatytułowany: „Porzucona zieleń - marnotrawstwo czy przepis?”. Prelegentką jest dr hab. inż. Katarzyna Wróblewska, uznana badaczka ogrodnictwa i profesor na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, członek PSDZ.

Profesor Katarzyna Wróblewska omówi, w jaki sposób urbanizacja przyczyniła się do utraty różnorodności biologicznej oraz kluczową rolę wykorzystania rodzimych gatunków w przeciwdziałaniu temu trendowi. Podkreśli również wartość ekologiczną opuszczonych miejskich terenów zielonych, takich jak nieużytki, pobocza dróg i tereny poprzemysłowe podlegające naturalnej sukcesji, jako opłacalnych siedlisk dla dzikiej przyrody miejskiej.

Historia aktualności

2024 (41)
2023 (66)
2022 (59)
2021 (40)
2020 (21)
2019 (6)
2018 (16)
2017 (6)
2016 (23)
2015 (11)

Pages