Udział PSDZ w konsultacjach projektu nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Miło nam poinformować, że w odpowiedzi na zaproszenie otrzymane z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone” bierze udział w procesie konsultacji nowelizacji ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (nr UC33 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów).

Projekt wprowadzając zmiany w poszczególnych ustawach ma na celu wsparcie przedsięwzięć prośrodowiskowych prowadzonych zarówno na szczeblu centralnym, jak i samorządowym, w szczególności mając na uwadze działania dotyczące adaptacji do zmian klimatu oraz poprawy jakości powietrza.

Historia aktualności

2024 (41)
2023 (66)
2022 (59)
2021 (40)
2020 (21)
2019 (6)
2018 (16)
2017 (6)
2016 (23)
2015 (11)

Pages