Nagranie z konferencji otwierającej projekt w Piastowie

W dniu 26 maja 2022 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Piastowie odbyła się konferencja otwierająca projekt pn. „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Piastów”. Organizatorem wydarzenia pt. „ ZIELONO – NIEBIESKA INFRASTRUKTURA JAKO NARZĘDZIE MIAST DO ZAPOBIEGANIA ORAZ WALKI Z NIEKORZYSTNYMI ZMIANAMI KLIMATU”, było Miasto Piastów wraz z partnerami: Polskim Stowarzyszeniem „Dachy Zielone” (PSDZ), Norwegian Association for Green Infrastructure (NFGI).

Prelegentami konferencji byli przedstawiciele partnerów projektu: Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” oraz Norweskiego Stowarzyszenia na rzecz Zielonej Infrastruktury (NFGI).

Na początku wydarzenia zaprezentowano projekt, planowane działania oraz rezultaty i korzyści z jego realizacji. Następnie prelegenci wygłosili referaty dotyczące problematyki wykorzystania zielono-niebieskiej infrastruktury w procesach mitygacji i adaptacji do zmian klimatu, retencjonowania wód opadowych oraz roli zielonych dachów i żyjących ścian jako narzędzi wykorzystywanych w tych działaniach. Prelegenci odpowiadali również na pytania zadane przez uczestników konferencji.

Wszystkim uczestnikom, którzy brali udział stacjonarnie i on-line dziękujemy za udział w konferencji. Dziękujemy również za pozytywne opinie i miłe słowa, które docierały do nas po konferencji.

Projekt pn: „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury w Mieście Piastów” dofinansowany jest ze środków Mechanizm Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Środowisko, energia i zmiany klimatu, łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków.

Zapraszamy na YouTube, gdzie dostępny jest zapis transmisji z konferencji.

Ze względów technicznych zapis na YouTube jest podzielony na dwie części, które są dostępne  pod  linkami:
część 1. https://www.youtube.com/watch?v=Qqm-YA5yWks (konferencja rozpoczyna się od 1.03.46 zapisu, proszę przesunąć do tego momentu)
część 2. https://www.youtube.com/watch?v=6DJ_46TBEgs

Pliki pdf z prezentacjami z konferencji zostały zamieszczone na stronie: https://konferencje.psdz.pl/konferencja-otwierajaca-projekt-w-piastowie/

 

Historia aktualności

2022 (40)
2021 (40)
2020 (21)
2019 (6)
2018 (16)
2017 (6)
2016 (23)
2015 (11)
2014 (19)
2013 (30)

Pages