Zaproszenie na konferencję otwierającą projekt w Piastowie

Jako współorganizator konferencji i partner w projekcie mamy przyjemność zaprosić do udziału w konferencji otwierającej projekt pod nazwą: "UTWORZENIE ZIELONO-NIEBIESKIEJ INFRASTRUKTURY W MIEŚCIE PIASTÓW"

Konferencja zatytułowana: "ZIELONO – NIEBIESKA INFRASTRUKTURA JAKO NARZĘDZIE MIAST DO ZAPOBIEGANIA ORAZ WALKI Z NIEKORZYSTNYMI ZMIANAMI KLIMATU"

odbędzie się 26.05.2022 w Miejskim Ośrodeku Kultury w Piastowie, ul. Warszawska 24, 05-820 Piastów koło Warszawy, sala kina „Baśń”.

Możliwy jest również udział on-line (podczas rejestracji należy wybrać sposób udziału)

Udział w konferencji jest bezpłatny, wymagana jest wcześniejsza rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie:

konferencje.psdz.pl/konferencja-otwierajaca-projekt-w-piastowie/

 

ORGANIZATORZY KONFERENCJI:

Miasto Piastów

Polskie Stowarzyszenie "Dachy Zielone" (PSDZ)

Norweskie Stowarzyszenie na rzecz Zielonej Infrastruktury (NFGI)

 

PROGRAM KONFERENCJI:

9.30 - 10.00   Rejestracja uczestników konferencji

10.00 - 10.15  Otwarcie konferencji, powitanie uczestników, przedstawienie partnerów projektu

Grzegorz Szuplewski – Burmistrz Piastowa

Marta Weber-Siwirska – Prezes  Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”

David Vernon Brasfield – Prezes Norweskiego Stowarzyszenia na rzecz Zielonej Infrastruktury (NFGI) 

10.15 - 10.30  Wystąpienia okolicznościowe

Izabela Puczyłowska – NFOŚiGW

Krzysztof Rymuza – Starosta Powiatu Pruszkowskiego

Dariusz Geller – Prezes Towarzystwa Polsko-Norweskiego

10.30 - 10.45  Przedstawienie założeń projektu „UTWORZENIE ZIELONO-NIEBIESKIEJ INFRASTRUKTURY W MIEŚCIE PIASTÓW” – Ireneusz Bieńkowski

10.45 - 11.25  Norweskie przykłady przeciwdziałania suszy i powodziom (Norwegian examples of drought and flood prevention) – David Vernon Brasfield 

11.25 - 12.05  Norweskie przykłady zagospodarowania wód opadowych (Norwegian examples of rainwater management) – Gonçalo Liberato

12.05 - 12.20  Dyskusja

12.20 - 12.40  Przerwa kawowa

12.40 - 13.00  Wykorzystanie błękitno - zielonej infrastruktury w procesach mitygacji i adaptacji do zmian klimatu – dr inż. Ewa Walter

13.00 - 13.20  Retencjonowanie wód opadowych poprzez rozwiązania z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury – dr hab. inż. Ewa Burszta Adamiak, prof. UPWr

13.20 - 13.40  Dostosowanie roślin do zmieniających się warunków klimatycznych – dr hab. inż. Katarzyna Wróblewska, prof. UPWr

13.40 - 14.00  Zielone dachy jako narzędzie mitygacji i adaptacji do zmian klimatu – dr inż. arch. Justyna Rubaszek 

14.00 - 14.20  Ogrody wertykalne jako nowatorskie narzędzie mitygacji i walki ze zmianami klimatu – dr inż. Daniel Skarżyński

14.20 - 14.45  Dyskusja

14.45 - 15.00  Podsumowanie i zakończenie konferencji – dr inż. Marta Weber-Siwirska 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji programu

Pliki pdf z prezentacjami z konferencji zostały zamieszczone na stronie

https://konferencje.psdz.pl/konferencja-otwierajaca-projekt-w-piastowie/

Historia aktualności

2022 (57)
2021 (40)
2020 (21)
2019 (6)
2018 (16)
2017 (6)
2016 (23)
2015 (11)
2014 (19)
2013 (30)

Pages