Zapytanie o cenę

W związku z prowadzeniem działań w ramach projektu „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Piastowa” i umowy partnerskiej pomiędzy PSDZ a miastem Piastów, realizowanej ze środków w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz budżetu państwa, przesyłamy niniejsze zapytanie ofertowe i zwracamy się z prośbą o przesłanie ofert cenowych na wykonanie poniżej opisanego działania projektowego. Niniejsze zapytanie zostało również upublicznione na stronie

Projekt jest realizowany od 1 stycznia 2022 roku do 30 listopada 2023 roku.

Przy działaniu został podany przedmiot zamówienia oraz planowany czas realizacji.

Działanie: Aktualizacja i prowadzenie serwisu internetowego wraz z profilami społecznościowymi.

Opis przedmiotu zamówienia – Działanie polega na realizacji następującego zakresu prac:

  • tłumaczenie tekstów angielskich przesyłanych przez partnera z Norwegii,
  • tłumaczenie na język angielski polskich tekstów zamieszczanych na podstronie internetowej projektu,
  • aktualizacja podstrony internetowej projektu wraz z pisaniem tekstów w języku polskim,
  • aktualizacja profili społecznościowych: Facebook, LinkedIn oraz YouTube wraz z pisaniem tekstów w języku polskim,
  • przygotowanie i aktualizacja formularza do rejestracji na konferencje i warsztaty realizowane w ramach projektu.

Planowany czas realizacji: przez 20 miesięcy, w okresie od kwietnia 2022 do listopada 2023

Należy podać cenę brutto za 1 miesiąc.

Lider projektu Miasto Piastów oraz Partner projektu PSDZ zastrzegają możliwość zmiany zaplanowanych i podanych w niniejszym zapytaniu terminów realizacji, przy czym działania będą realizowane w czasie trwania projektu.

W przypadku zainteresowania realizacją opisanego powyżej działania, prosimy o przesłanie pisemnej oferty.

Oferty odpowiadające opisowi przedmiotu zamówienia, nazwę działania, cenę brutto za dane działanie, dane kontaktowe osoby składającej ofertę oraz informacje o doświadczeniu kandydata pozwalającym mu podjąć się realizacji danego zobowiązania prosimy przesyłać drogą mailową na adres: biuro@psdz.pl, do dnia 20.04.2022 r.

Historia aktualności

2023 (47)
2022 (59)
2021 (40)
2020 (21)
2019 (6)
2018 (16)
2017 (6)
2016 (23)
2015 (11)
2014 (19)

Pages