Nowy wykładowca PSDZ

Miło nam poinformować, że Zarząd Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” podjął w dniu 7 września 2021 roku Uchwałę nr W/01/ZS/2021 o wpisaniu członka stowarzyszenia na LISTĘ WYKŁADOWCÓW PSDZ.

Po rozpoznaniu wniosku z dnia 17-06-2021 roku, Zarząd PSDZ, działając w trybie określonym w § 10 REGULAMINU POWOŁYWANIA, WERYFIKACJI I ODWOŁYWANIA WYKŁADOWCÓW Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, niniejszą Uchwałą wpisuje na LISTĘ WYKŁADOWCÓW PSDZ Pana Krzysztofa Wielgusa, w specjalności dachów zielonych, w tym:

  • projektowanie (technologie);
  • wykonawstwo (realizacja, budowa);
  • eksploatacja (konserwacja, pielęgnacja);
  • naprawy;
  • rewitalizacja (modernizacja).

Historia aktualności

2022 (31)
2021 (40)
2020 (21)
2019 (6)
2018 (16)
2017 (6)
2016 (23)
2015 (11)
2014 (19)
2013 (30)

Pages