Europejska inicjatywa obywatelska „Zielone dachy”

21.04.2021 Komisja Europejska opublikowała decyzję o zarejestrowaniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Zielone dachy” („Green Garden Roof Tops”). Celem są ułatwienia dla tworzenia ogrodów na dachach firm. Takie zagospodarowanie niewykorzystanych dachów mogłoby przyczyniać się do ochrony środowiska i pomóc w działaniach związanych z potrzebą ochrony klimatu i adaptacji do jego zmian.

W szczególności proponuje się, aby pracownicy korporacji mogli jako wolontariusze uczestniczyć w pielęgnowaniu ogrodów na dachach, a państwa członkowskie mogły zachęcać przedsiębiorstwa do czynnego udziału w projektach za pomocą ulg podatkowych na koniec każdego roku podatkowego. W załączniku do wniosku wymieniono także postrzegane korzyści dla środowiska i samych korporacji. Zielone dachy mogą: 1) przyczyniać się do poprawy jakości powietrza; 2) pomagać w walce ze zmianą klimatu; 3) przynosić oszczędności energii; 4) poprawić filtrowanie i zatrzymanie wody, a także 5) przyczyniać się do siedlisk dzikiej fauny. Uczestniczące korporacje zyskałyby na dobrej reputacji, motywacji dla pracowników i korzyściach podatkowych.

Organizatorzy nie zwracają się do Komisji o przyjęcie konkretnego aktu prawnego, ale z niektórych proponowanych podstaw prawnych dla działań można wnosić, że o taki akt chodzi. Na podstawie celów, w zestawieniu z załącznikiem, można wnioskować, że w inicjatywie wzywa się o przyjęcie wniosku w sprawie aktu prawnego, który zakładałby cel środowiskowy i obejmował element podatkowy. Dobrowolny wkład pracowników wydaje się mieć charakter pomocniczy w stosunku do celu środowiskowego.

PSDZ deklaruje poparcie dla tego projektu. Będziemy Państwa informować o postępie prac w ramach tej inicjatywy.

Historia aktualności

2024 (43)
2023 (66)
2022 (59)
2021 (40)
2020 (21)
2019 (6)
2018 (16)
2017 (6)
2016 (23)
2015 (11)

Pages