Udział PSDZ w pracach WGIN nad treścią Strategii na Rzecz Bioróżnorodności 2030

Powołana przez Zarząd Światowej Sieci Zielonej Infrastruktury grupa robocza, w której skład wchodzi Prezes PSDZ dr inż. Marta Weber-Siwirska (Członek Zarządu WGIN), od stycznia 2020 pracowała nad treścią proponowanej przez KE Europejskiej Strategii na Rzecz Bioróżnorodności 2030.

W wyniku prac, które odbywały się na spotkaniach onlie oraz poprzez wymianę maili w ostatecznej wersji dokumentu znalazły się poniższe zapisy:

- odniesienie do „Sadzenia drzew i rozmieszczania innej zielonej infrastruktury, takiej jak ogrody dachowe w miastach”, na początku dokumentu w akapicie łączącym bioróżnorodność i zmianę klimatu (s. 3)

- odniesienia do „Inwestowania w zieloną i niebieską infrastrukturę”, czego brakowało w poprzednim projekcie (s. 6)

- propozycja ustanowienia „Europejskiej platformy ekologizacji obszarów miejskich” (s. 11) - cały rozdział 2.2.8.

Ponadto zielone dachy są rozpatrywane na tym samym poziomie co lasy, parki i farmy miejskie.

Ostateczna wersja dokumentu dostępna jest online: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_pl

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-191439?&lg=OR

Historia aktualności

2020 (17)
2019 (6)
2018 (16)
2017 (6)
2016 (23)
2015 (11)
2014 (19)
2013 (32)
2012 (12)
2011 (15)

Pages