Nowi członkowie PSDZ

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, Uchwałą Nr 11/ZS/2014, z dnia 10 października 2014 roku, podjętą jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przyjął w poczet członków:

  1. wspierających Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, następującą osobę prawną:
    DOMY I DACHY Robert BORKOWSKI
  2. zwyczajnych Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, Państwa
    • Roberta BORKOWSKIEGO
    • Martynę KONDRACIUK

Historia aktualności

2023 (47)
2022 (59)
2021 (40)
2020 (21)
2019 (6)
2018 (16)
2017 (6)
2016 (23)
2015 (11)
2014 (19)

Pages