Nowy rzeczoznawca PSDZ

Na podstawie, przedstawionego przez wiceprezesa PSDZ - Pan Jaremę Andrzeja Rabińskiego, Protokołu Zespołu ds. Weryfikacji z dnia 21.05.2014 roku, Zarządu Polskiego Stowarzyszenia "Dachy Zielone", w drodze indywidualnego zbierania głosów, działając w trybie określonym w § 10 REGULAMIN POWOŁYWANIA, WERYFIKACJI I ODWOŁYWANIA RZECZOZNAWCÓW Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”Uchwałą Nr 7/ZS/2014 z dnia 23 maja 2014 roku wpisuje na LISTĘ RZECZOZNAWCÓW PSDZ Pana Michała Przemysława WOSZCZYKA, w specjalności:

• wykonawstwo (realizacja, budowa);
• eksploatacja (konserwacja, pielęgnacja);
• naprawy;
• rewitalizacja (modernizacja);
• zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Historia aktualności

2022 (40)
2021 (40)
2020 (21)
2019 (6)
2018 (16)
2017 (6)
2016 (23)
2015 (11)
2014 (19)
2013 (30)

Pages