Zespół do spraw weryfikacji

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” Uchwałą Nr 06/ZS/2014 z dnia 16 maja 2014 roku, wzywa Rzeczoznawców PSDZ do wyłonienia ze swego składu, w drodze losowania, minimum trzyosobowego ZESPOŁU DO SPRAW WERYFIKACJI oraz przeprowadzenia weryfikacji przedstawionych przez kandydata na Rzeczoznawcę PSDZ - NOT Pana Michała Przemysława WOSZCZYKA (zwanego dalej Kandydatem) dokumentów, a następnie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z Kandydatem, w celu zapoznania się z jego znajomością przedmiotu.
Nadto zobowiązuje Wiceprezesa PSDZ Pana Jarema A. Rabińskiego do:
1. poinformowania wszystkich Rzeczoznawcę NOT - PSDZ, iż przysługuje im prawo udziału w ZESPOLE DO SPRAW WERYFIKACJI Kandydata, a w szczególności zadawania Kandydatowi pytań.
2. uzgodnienia z ZESPOŁEM DO SPRAW WERYFIKACJI miejsca i terminu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z Kandydatem a następnie poinformowania o powyższym kandydata.

Uchwała została przyjęta przez Zarząd jednomyślnie, po przeprowadzeniu głosowania tajnego.

Historia aktualności

2022 (57)
2021 (40)
2020 (21)
2019 (6)
2018 (16)
2017 (6)
2016 (23)
2015 (11)
2014 (19)
2013 (30)

Pages