Specjalności rzeczoznawców PSDZ

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, działając, w trybie określonym w § 6 ust 1 i 2 REGULAMINU POWOŁYWANIA, WERYFIKACJI I ODWOŁYWANIA RZECZOZNAWCÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA „DACHY ZIELONE”, określił Uchwałą Nr 05/ZS/2014, z dnia 16 maja 2014 roku, następujące specjalności w jakich powoływani będą kolejni Rzeczoznawcy PSDZ:

  1. dobory roślin,
  2. projektowanie (technologie),
  3. wykonawstwo (realizacja, budowa),
  4. eksploatacja (konserwacja, pielęgnacja),
  5. naprawy,
  6. rewitalizacja (modernizacja),
  7. inżynieria wodna,
  8. ochrona fitosanitarna,
  9. ochrona środowiska,
  10. zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Uchwała została przyjęta przez Zarząd jednomyślnie, po przeprowadzeniu głosowania.

Historia aktualności

2022 (40)
2021 (40)
2020 (21)
2019 (6)
2018 (16)
2017 (6)
2016 (23)
2015 (11)
2014 (19)
2013 (30)

Pages