Nowi członkowie wspierający i zwyczajni PSDZ 03.02.2012r.

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, Uchwała Nr 2/ZS/2012, z dnia 03 luty 2012 roku, przyjął:

  1. w poczet członków wspierających Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, następujące osoby prawne:
    • GCL Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie
    • PLENERIA Sp z o.o., Sp. k. z siedzibą w Wołominie.
  2. w poczet członków zwyczajnych Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” - Panią Dorotę KNOPP.

Historia aktualności

2022 (57)
2021 (40)
2020 (21)
2019 (6)
2018 (16)
2017 (6)
2016 (23)
2015 (11)
2014 (19)
2013 (30)

Pages