Nowi członkowie PSDZ 05.09.2017 r.

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” w dniu 05.09.2017 r. przyjął w poczet członków:

  1. ZWYCZAJNYCH PSDZ następujące osoby: 
    • Panią Justynę Annę Zygmunt - Rubaszek 

Pages