Nagranie z konferencji European Green Infrastructure Day

Na stronie WGIN dostępny jest link do nagrania z konferencji European Green Infrastructure Day 27.05.

Ponad 30 mówców reprezentujących świat polityki, instytucji UE oraz branżę omawiało zagadnienia związane z korzyściami wynikającymi ze stosowania zielonej infrastruktury w kontekście osiągnięcia europejskich celów klimatycznych.

Konferencja składała się z sześciu paneli tematycznych: bioróżnorodność, efektywne budynki, zielona infrastruktura w krajach Europy, ekonomia, adaptacja do zmian klimatycznych oraz zrównoważone projektowanie miast.

Wśród zaproszonych mówców wystąpili między innymi:
• Virginijus Sinkevičius, komisarz UE ds. Środowiska, oceanów i rybołówstwa
• Eva Jensen, kierownik ds. Zmian klimatu, energii, transportu, Europejska Agencja Środowiska
• Stefano Boeri, partner założyciel, Studio Boeri Architetti
• Veronica Manfredi, dyrektor ds. Jakości życia, DG ds. Środowiska, Komisja Europejska
• Xavier Troussard, kierownik działu, New European Bauhaus, Komisja Europejska

Polskę podczas tego prestiżowego wydarzenia reprezentowała dr inż. Marta Weber-Siwirska, Prezes PSDZ.

https://worldgreeninfrastructurenetwork.org/european-green-infrastructure-day-2021/