WGIN bierze aktywny udział w green Renovation Wave - list od European Commission Directorate-General for Energy

Miło nam poinformować, że Światowa Sieć Zielonej Infrastruktury (WGIN), do którego należy i w ramach którego współpracuje PSDZ, bierze aktywny udział w green Renovation Wave.

Potwierdzeniem wkładu i zaangażowania w konsultacje jest list, jaki Prezes WGIN prof. Manfred Koehler otrzymał od Dyrektora Generalnego DG ENER, pani Ditte Juul Joergensen, która skierowała ten list w imieniu Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa. W liście została podkreślona rola tzw. nature-based solution i wyrażone zainteresowanie dalszą współpracą z WGIN w ich wdrażaniu i integracji.

W dokumencie znajdziemy również potwierdzenie, że rozwiązania oparte na przyrodzie są wyróżnione wśród głównych obszarów interwencji i prowadzą do zdecydowanych działań umożliwiających szerokie spektrum zmian w ramach Fali Renowacji, strategii przyjętej w Brukseli 14 października 2020. Poza tym Komisja planuje zająć się także kwestią zrównoważenia produktów budowlanych w kontekście przeglądu rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych.

Polskie Stowarzyszenie "Dachy Zielone" jest reprezentowane w Światowej Sieci Zielonej Infrastruktury (WGIN) przez Prezesa PSDZ dr inż. Martę Weber - Siwirską, która aktywnie uczestniczy w pracach i pełni funkcję Członka Zarządu w tej organizacji.

Przyjęcie strategii Fala Renowacji powoduje, że sektor budynków staje się kluczowy dla działań klimatycznych UE. Przede wszystkim chodzi o realizację celów na rok 2030 dotyczących redukcji emisji dwutlenku węgla, zwiększania efektywności energetycznej budynków i rozwijania odnawialnych źródeł energii. Dachy zielone i ogrody wertykalne, jako rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną budynków, mogą odegrać bardzo ważną rolę w procesach renowacji budynków.

Poniżej zamieszczamy tłumaczenie listu na język polski. Zachęcemy również do zapoznania się z oryginałem dokumentu w języku angielskim.

Szanowny Panie Profesorze Koehler,

Dziękujemy za list skierowany do Wiceprzewodniczącego Wykonawczego Fransa Timmermansa  w spraiwe do zielonej Fali Renowacji, która sprawi, że nasze budynki i miasta staną się zdrowsze i bardziej czyste, jednocześnie zwiększając odporność klimatyczną i bioróżnorodność miast. Pan Timmermans poprosił mnie o odpowiedź w jego imieniu. Przepraszamy za opóźnienie w udzieleniu odpowiedzi.

Ponieważ 40% zużycia energii i 36% emisji CO2 pochodzi z budynków, cele UE w zakresie neutralności węglowej i efektywności energetycznej można osiągnąć jedynie poprzez znaczne zwiększenie obecnych niskich wskaźników renowacji, w szczególności gruntownych renowacji. Rozwiązania oparte na naturze są jej częścią, dlatego cieszymy się z Państwa zdecydowanego wsparcia przy ich wdrażaniu i integracji. Chcielibyśmy zapewnić, że przyjęliśmy do wiadomości Państwa wkład.

Jak zapewne Pan wie, Fala Renowacji została przyjęta 14 października, a rozwiązania oparte na przyrodzie zostały wyróżnione wśród głównych obszarów interwencji i prowadzą do zdecydowanych działań umożliwiających głęboko idące radykalne zmiany pro ekologiczne. Ponadto Komisja zajmie się kwestią zrównoważonego rozwoju wyrobów budowlanych w kontekście przeglądu rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych, aby przyspieszyć postęp w tej dziedzinie.

Z niecierpliwością czekamy na dalszą współpracę w zakresie tych ważnych inicjatyw i liczymy na to, że Światowa Sieć Zielonej Infrastruktury (WGIN) zapewni skuteczne wsparcie dla rozwiązań opartych na naturze.