Wyłoniono zespół do spraw weryfikacji kandydata na rzeczoznawcę

Zarząd PSDZ zawiadamia, że w trybie określonym w § 9 ust 1 REGULAMIN POWOŁYWANIA, WERYFIKACJI I ODWOŁYWANIA RZECZOZNAWCÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA „DACHY ZIELONE” [zwanego dalej Regulaminem], został wyłoniony ZESPÓŁ DO SPRAW WERYFIKACJI kandydata na Rzeczoznawcę NOT - PSDZ - Pana Michała Przemysława WOSZCZYKA [zwany dalej ZESPOŁEM], w składzie:
• Pan Jarema Andrzej Rabiński, Rzeczoznawca NOT-PSDZ nr 1.
• Pan Andrzej Kania, Rzeczoznawca NOT-PSDZ nr 4.
• Pan Witalis Konopka, Rzeczoznawca NOT-PSDZ nr 5.
w celu przeprowadzenia, w dniu 21-05-2014 roku, o godz. 17,00, w sposób niezawisły i autonomiczny weryfikacji przedstawionych przez kandydata dokumentów, a następnie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z ww. kandydatem na Rzeczoznawcę NOT - PSDZ w celu zapoznania się z jego znajomością przedmiotu (§ 9 ust 2 ww. Regulaminu).
 

Przypominamy, że z mocy:
§ 9 ust 3 ww. Regulaminu - Prawo udziału w ww. ZESPOLE, a w szczególności zadawania kandydatowi pytań, przysługuje KAŻDEMU zainteresowanemu Rzeczoznawcy NOT - PSDZ.
§ 9 ust 5 ww. Regulaminu - ww. ZESPÓŁ działają w trybie niejawnym.
§ 9 ust 6 ww. Regulaminu - ww. ZESPÓŁ, w przypadku uznania kwalifikacji kandydata, przedstawia Zarządowi PSDZ protokół z wnioskiem o jego wpisanie na LISTĘ RZECZOZNAWCÓW NOT - PSDZ.