Walne Zebranie Członków PSDZ 10.03.2017 r.

Zarząd PSDZ uprzejmie informuję, że zgodnie ze zmiennymi przepisami prawnymi Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia musi odbywać się pierwszym kwartale każdego roku.

W związku z powyższym Walne Zebranie Członków PSDZ odbyło się w dniu 10 marca 2017 roku i połączone było ze specjalistycznym szkoleniem - bezpłatnym dla członków PSDZ posiadających opłaconą składkę członkowską.

Historia aktualności

2014 (19)
2013 (30)
2012 (12)
2011 (15)
2010 (4)

Pages