11.01.2011 r.

Na podstawie oświadczenia złożonego w formie pisemnej przez Panią Ewę Piątek-Kożuchowską, Zarząd Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” Uchwała nr 1/ZS/2011 z dnia 11 stycznia 2011 roku, przyjmuje jej rezygnację z funkcji wiceprezesa Zarządu Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” z dniem 31.01.2011 roku.

II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna 20.06.2010 r.

20.06.2010 odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt. 'Uwarunkowania techniczne i przyrodnicze zagospodarowania wód opadowych", której Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone” było współorganizatorem. Konferencja została zorganizowana w Tucholi w dniach 21-23.10.2010 r. Zgłaszania uczestnictwa i wysłania streszczenia referatu można było dokonać do dnia 15.06.2010 r.

Pages