Konin inwestuje w zielono-niebieską infrastrukturę, "Przegląd Komunalny"

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem dotyczącym projektu w Koninie, który ukazał się w grudniowym numerze "Przeglądu Komunalnego". Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury, jako działania mitygacyjne i adaptacyjne w mieście oraz towarzysząca temu edukacja, prowadzona we współpracy z ekspertami. To spójne i wzajemnie uzupełniające się cele w ramach projektu „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie“ finansowanego z funduszy MF EOG.

Konin we współpracy z partnerami: Polskim Stowarzyszeniem „Dachy Zielone“, Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu i Norwegian Association for Green Infrastructure realizuje od 1.09.2021 r. do 30.04.2024 r. projekt, którego celem jest wzmocnienie odporności miasta na negatywne skutki zmian klimatu podniesienie świadomości społecznej w tym zakresie, a także ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na poziomie lokalnej społeczności.

Działania mają zmierzać nie tylko do adaptacji do istniejących już zmian klimatycznych, ale także do ochrony klimatu przed dalszymi, postępującymi zmianami.

To poprzemysłowe miasto, gdzie występuje wiele terenów pokopalnianych, zmierza do zwiększenia ilości terenów obsadzonych roślinami, połączenia istniejących i nowo powstających terenów zieleni w zielone korytarze miejskie, które staną się zintegrowanymi przestrzeniami dostarczającymi tzw. usług ekosystemowych.

Poprzez realizację projektu miasto Konin dąży do rozwiązania problemów polegających na występowaniu zjawiska miejskiej wyspy ciepła, suszy, niskich opadów i niedoboru wody, a równocześnie lokalnych podtopień spowodowanych gwałtownymi ulewami i ograniczoną retencją wód opadowych.

Efektem ma być zwiększenie biologicznie czynnych terenów zieleni i różnorodności biologicznej, wsparcie procesów napowietrzania i wentylacji miasta, zmniejszenie efektu miejskiej wyspy ciepła, likwidacja zasklepień i uszczelnień gruntu, przechwytywanie i zagospodarowanie wody opadowej przez retencję krajobrazową i zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców.

Projekt przewiduje liczne inwestycje w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury. Wybudowanie 23 odcinków zielonych korytarzy miejskich, o łącznej długości ok. 17 kilometrów, 2 parków kieszonkowych oraz 7 zielonych podwórek miejskich.

Koszty kwalifikowane w projekcie w wysokości niemal 9,7 mln zł są współfinansowane w 85 % ze środków Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a w 15 % z budżetu państwa.

W tym roku miasto Konin zostało laureatem ogólnopolskiego konkursu „Eco-Miasto” w kategorii „Zieleń miejska, błękitno-zielona infrastruktura" w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców. Jury konkursu zorganizowanego przez Ambasadę Francuską w Polsce doceniło to miasto m.in. za projekt „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie".

Zapraszamy do odwiedzenia stron dotyczących projektu:

https://psdz.pl/fundusze_EOG/Konin

https://www.konin.pl/index.php/norweskie-kopia.html

Więcej informacji o Funduszach EOG na: www.eeagrants.org

Autor: Katarzyna Wolańska, Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone“

Zachęcamy do pobrania pliku z artykułem: "Konin inwestuje w zielono-niebieską infrastrukturę".

PDF icon Pobierz (650.09 KB)

Historia aktualności

2024 (41)
2023 (66)
2022 (59)
2021 (40)
2020 (21)
2019 (6)
2018 (16)
2017 (6)
2016 (23)
2015 (11)

Pages