Dobre wzory - zrównoważona dzielnica Bo01 w Malmo, Szwecja

Odwiedzone w czasie wizyty studyjnej w ramach projektu "Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie" obiekty zlokalizowane w Kopenhadze, Malmö oraz Oslo stanowią przykłady inwestycji w zakresie innowacji, których elementem są usługi ekosystemowe i wdrożenia w miastach rozwiązań z zakresu BZI.

Konin to poprzemysłowe miasto, które poprzez realizację projektu "Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie" chce wprowadzić rozwiązania, które pomogą w jego rewitalizacji. Dlatego też szczególnie inspirujące były przykłady rewitalizacji terenów poprzemysłowych w miastach, które mogli poznać uczestnicy wizyty studyjnej.

Jednym z takich przykładów jest projekt Bo01. Znajdująca w Malmo, w Szwecji zrównoważona dzielnica mieszkaniowa, gdzie udało się połączyć funkcje mieszkaniowe z dbaniem o środowisko. Nazwa Bo01 jest skrótem od szwedzkiego czasownika „bo” oznaczającego „mieszkać” i roku 2001, kiedy powstała realizacja. Dzielnica Bo01 powstawała na terenie nieużytków poprzemysłowych – starej stoczni, która przestała spełniać swoją funkcję pod koniec lat 80.

W całym zespole urbanistycznym dużą rolę odgrywa zieleń. Na dziedzińcach i placach pojawiają się ogrody deszczowe i niewielkie zbiorniki wodne, które stanowią elementy rozproszonej retencji i zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi. Również dachy budynków pokryte są zielenią.

Dzięki rozwiązaniom z zakresu małej, rozproszonej retencji i zagospodarowaniu wody opadowej tereny zielone są nawadniane naturalnie poprzez infiltrację, a reszta niepotrzebnej wody oddawana jest do morza. Woda deszczowa jest także zbierana, a szara woda jest oczyszczana w oczyszczalni i wykorzystywana ponownie.

Historia aktualności

2024 (41)
2023 (66)
2022 (59)
2021 (40)
2020 (21)
2019 (6)
2018 (16)
2017 (6)
2016 (23)
2015 (11)

Pages