Relacja z konferencji otwierającej projekt w Piastowie

W dniu 26 maja 2022 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Piastowie odbyła się konferencja otwierająca projekt pn. „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Piastów”. Organizatorem wydarzenia pt. „ ZIELONO – NIEBIESKA INFRASTRUKTURA JAKO NARZĘDZIE MIAST DO ZAPOBIEGANIA ORAZ WALKI Z NIEKORZYSTNYMI ZMIANAMI KLIMATU”, było Miasto Piastów wraz z partnerami: Polskim Stowarzyszeniem „Dachy Zielone” (PSDZ), Norwegian Association for Green Infrastructure (NFGI).

Prelegentami konferencji byli przedstawiciele partnerów projektu: Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” oraz Norweskiego Stowarzyszenia na rzecz Zielonej Infrastruktury (NFGI).

Konferencję otworzył Burmistrz Piastowa Grzegorz Szuplewski, który przywitał zgromadzonych gości oraz przedstawił partnerów w projekcie.

Następnie głos zabrała dr inż. Marta Weber-Siwirska Prezes PSDZ oraz David Vernon Brasfield Prezes NFGI.

Zgromadzonych gości i prelegentów przywitała także Izabela Puczyłowska reprezentująca NFOŚiGW. Wystąpienia okolicznościowe wygłosili Krzysztof Rymuza Starosta Powiatu Pruszkowskiego oraz Dariusz Geller Prezes Towarzystwa Polsko-Norweskiego.

Część merytoryczną rozpoczęło wystąpienie Ireneusza Bieńkowskiego Kierownika projektu, który przedstawił założenia projektu „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Piastów”, planowane działania oraz rezultaty i korzyści z jego realizacji. 

Następnie prelegenci wygłosili referaty dotyczące problematyki wykorzystania zielono-niebieskiej infrastruktury w procesach mitygacji i adaptacji do zmian klimatu, retencjonowania wód opadowych oraz roli zielonych dachów i żyjących ścian jako narzędzi wykorzystywanych w tych działaniach. Prelegenci odpowiadali również na pytania zadane przez uczestników konferencji. Konferencję prowadziła dr inż. Marta Weber-Siwirska, Prezes PSDZ.

Poniżej zamieszczamy linki do pobrania plików z poszczególnymi prezentacjami.

Norweskie przykłady przeciwdziałania suszy i powodziom (Norwegian examples of drought and flood prevention)
David Vernon Brasfield
PDF: Norweskie przykłady przeciwdziałania suszy i powodziom – David Vernon Brasfield

Norweskie przykłady zagospodarowania wód opadowych (Norwegian examples of rainwater management)
Gonçalo Liberato
PDF: Norweskie przykłady zagospodarowania wód opadowych – Gonçalo Liberato

Wykorzystanie błękitno – zielonej infrastruktury w procesach mitygacji i adaptacji do zmian klimatu
dr inż. Ewa Walter
PDF: Wykorzystanie błękitno – zielonej infrastruktury w procesach mitygacji i adaptacji do zmian klimatu – Ewa Walter

Retencjonowanie wód opadowych poprzez rozwiązania z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury
dr hab. inż. Ewa Burszta Adamiak, prof. UPWr
PDF: Retencjonowanie wód opadowych poprzez rozwiązania z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury – Ewa Burszta Adamiak

Dostosowanie roślin do zmieniających się warunków klimatycznych
dr hab. inż. Katarzyna Wróblewska, prof. UPWr
PDF: Dostosowanie roślin do zmieniających się warunków klimatycznych – Katarzyna Wróblewska

Zielone dachy jako narzędzie mitygacji i adaptacji do zmianami klimatu
dr inż. arch.  Justyna Rubaszek
PDF: Zielone dachy jako narzędzie mitygacji i adaptacji do zmianami klimatu – Justyna Rubaszek

Ogrody wertykalne jako nowatorskie narzędzie mitygacji i walki ze zmianami klimatu
dr inż. Daniel Skarżyński
PDF: Ogrody wertykalne jako nowatorskie narzędzie mitygacji i walki ze zmianami klimatu – Daniel Skarżyński

Zapraszamy również na YouTube, gdzie dostępny jest zapis transmisji z konferencji.

Ze względów technicznych zapis na YouTube jest podzielony na dwie części, które są dostępne  pod  linkami:
część 1. https://www.youtube.com/watch?v=Qqm-YA5yWks (konferencja rozpoczyna się od 1.03.46 zapisu, proszę przesunąć do tego momentu)
część 2. https://www.youtube.com/watch?v=6DJ_46TBEgs

Historia aktualności

2024 (33)
2023 (66)
2022 (59)
2021 (40)
2020 (21)
2019 (6)
2018 (16)
2017 (6)
2016 (23)
2015 (11)

Pages