Zapraszenie X Międzynarodowa Konferencja Zieleń Miejska Katowice 2022

Serdecznie zapraszamy do udziału w X edycji Międzynarodowej Konferencji Zieleń Miejska – Katowice 2022, która odbędzie się w dniach 9-10 czerwca, w Katowicach. Konferencja skierowana jest do osób zajmujących się problematyką zieleni miejskiej, w tym profesjonalistów, naukowców, zarówno z Polski jak i zagranicy. Ma ona za zadanie zapoznanie uczestników z najnowszymi trendami w zieleni publicznej, architekturze i nauce.

Partnerem wydarzenia jest Polskie Stowarzyszenie "Dachy Zielone".

Wśród poruszanych tematów znajdą się m.in.: zieleń w czeskich miastach, wyzwania sprawiedliwej transformacji w kontekście rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury, nowoczesne technologie w architekturze, ciekawe realizacje Miasta Warszawy, parki linearne, a także Oxytree, jako nowa roślina dla miast.

Wyjątkowym gościem konferencji będzie Adreas Wolter - wiceburmistrz Kolonii (Niemcy) i prezes największej w Europie organizacji klimatycznej Climate Alliance, która zrzesza ponad 1400 miast i gmin z całej Europy. W ramach konferencji zaplanowano również panel dyskusyjny, przygotowywany przed redakcję „Zieleni Miejskiej" pt. „Zmiany klimatu to nie przyszłość a teraźniejszość – czy zarządy zieleni miejskiej są na nie gotowe?". Zaprezentowany zostanie również najnowszy sprzęt komunalny, w tym elektryczne narzędzia ogrodnicze. Zapewniamy możliwość zapoznania się z ofertą trwałych i atrakcyjnych elementów małej architektury oraz rozwiązań do dachów zielonych.

Spotkanie – współorganizowane przez Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach – odbędzie się w dniach 9-10 czerwca w Miejskim Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie". Zgłoszenia oraz szczegółowy program wydarzenia dostępne są na stronie internetowej: www.zielenkatowice.pl

X Międzynarodowa Konferencja Zieleń Miejska Katowice 2022

Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie" ul. Markiefki 44a, 40-213 Katowice

Uroczyste otwarcie Konferencji: Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice, Ryszard Koziołek - Rektor Uniwersytetu Śląskiego, Mieczysław Wołosz – Dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach.

 1.     Prezentacja wybranych najnowszych inwestycji w Katowicach –  Mieczysław Wołosz, Magdalena Biela, Joanna Karcz – Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach. Wizytacja terenowa Plac Londzina w Katowicach

2.     Zieleń w czeskich miastach - problemy i wyzwania - czeskie Stowarzyszenie Projektowania Ogrodów i Krajobrazu - Ondřej Feit, Czechy. Gość specjalny firmy Arboeko Czechy

3.     Wystąpienie miasta Kolonii – Andreas Wolter - Zastępca Burmistrza Kolonii.

4.     Planowane parki linearne Warszawy i współistnienie czwartej przyrody w parku im. Akcji „Burza" - Olga Rosłoń-Skalińską, Anna Fedoruk - Zarząd Zieleni w Warszawie.

5.     Wybrane zagadnienia prawne z zakresu ustawy o ochronie przyrody - Artur Biela - Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.

6.     „Zielona Strefa Nauki" - Wyzwania Sprawiedliwej Transformacji w kontekście błękitno-zielonej infrastruktury - Marcin Baron - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

7.     Oxytree jako nowa roślina dla Zieleni Miejskiej - Janusz Lisowski – Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży.

8.     Nowy standard cięcia i pielęgnacji drzew - Jacek Borowski - SGGW, Warszawa.

9.     „Japonia – trzy spojrzenia na zieleń parkową" - Piotr Muras - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

10.  PANEL DYSKUSYJNY CZASOPISMA „ZIELEŃ MIEJSKA" Zmiany klimatu to nie przyszłość a teraźniejszość – czy zarządy zieleni miejskiej są na nie gotowe?" Robert Gorczyński Abrys Poznań.

11.  Parki linearne jako element systemu zielonej infrastruktury miasta – Justyna Rubaszek - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

12.  Panel dyskusyjny na temat prac naukowych pracowników naukowych i studentów:

a. Rola budżetu obywatelskiego w rozwoju zielonej infrastruktury miasta na przykładzie Wrocławia -  Justyna Rubaszek i Julia Ochojska - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,

b. Realizacja koncepcji smart city na przykładzie Katowic. Mariusz Jankowski - UM Katowice, Uniwersytet Śląski w Katowicach.

13.  Odtwarzanie naturalnego środowiska koryt rzecznych w obszarach silnie zurbanizowanych - proces renaturyzacji na przykładzie konurbacji katowickiej Autorzy: Natalia Janczewska (PGW WP), Magdalena Matysik - Wody Polskie, Uniwersytet Śląski.

14.  Ma być zielono. Błękitno-zielona infrastruktura jako element adaptacji miast do kryzysu klimatycznego oraz rozwoju przestrzeni publicznej Katowic - Kuba Kopecki, Agata Twardoch - Politechnika Śląska, Gliwice.

15.  Kompozycje roślinne w miastach - najnowsze trendy - Monika Latkowska - Uniwersytet Warszawski, Ogród Botaniczny, Warszawa.

16.  Wzmacnianie różnorodności biologicznej terenów miejskich na przykładzie mini OGRODU BOTANICZNEGO przy Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Teresa Nowak - Uniwersytet Śląski, Katowice.

17.  Przebudowy drzewostanów  Nadleśnictwa Katowice wzmocnieniem odporności biocenoz leśnych na zmiany klimatyczne - Grzegorz Skurczak, Aleksander Zakrzewski - Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Katowice.

18.  Zielona infrastruktura miasta - od węgla do dachów zielonych - Edyta Sierka, Magdalena Biela - Uniwersytet Śląski w Katowicach, Maria Bihunova - Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze, Słowacja, Barbara Stalmachová – Techniczny Uniwersytet w Ostrawie, Czechy.

19.  Działania prozdrowotne - Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

20.  Systemy oznakowania w przestrzeniach publicznych na przykładzie Parku Śląskiego i Miejskiego Systemu Informacji dla Katowic - Agnieszka Nawrocka, Anna Pohl Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

21.  Ekoklimaty - Dagmara Karandys - Akademia Muzyczna w Łodzi.

22.  Podczas konferencji będzie możliwość porozmawiania z ekspertami firm: Arboeko, ISEKI, HAKO, Husqvarna, GCL i Glasdon

Prowadzenie: Magdalena Biela, Lech Marek Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach.

Historia aktualności

2023 (47)
2022 (59)
2021 (40)
2020 (21)
2019 (6)
2018 (16)
2017 (6)
2016 (23)
2015 (11)
2014 (19)

Pages