Walne zebranie członków PSDZ

Dnia 11.12.2015 o godzinie 12:00 w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się walne zebranie członków PSDZ.

Podczas zebrania wybrany został nowy zarząd w składzie: 
• dr Marta Weber-Siwirska - Prezes Zarządu 
• Jarema Andrzej Rabiński - Wiceprezes Zarządu 
• Michał Woszczyk - Sekretarz Zarządu 
• dr Daniel Skarżyński - Skarbnik Zarządu 
• Marta Żaryn - Członek Zarządu 

Zmienił się także skład komisji rewizyjnej: 
• Witalis Konopka – Przewodniczący 
• Jolanta Gryczyńska Jolanta – Członek 
• Maciej Krajewski - Członek

Historia aktualności

2023 (47)
2022 (59)
2021 (40)
2020 (21)
2019 (6)
2018 (16)
2017 (6)
2016 (23)
2015 (11)
2014 (19)

Pages