Zapytania o cenę

W związku z prowadzeniem działań w ramach projektu „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Piastowa” i umowy partnerskiej pomiędzy PSDZ a miastem Piastów, realizowanej ze środków w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz budżetu państwa, przekazujemy niniejsze zapytania

18.03.22 Certyfikowane szkolenie PSDZ-NOT i SOPREMA POLSKA

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym, certyfikowanym szkoleniu PSDZ-NOT I SOPREMA POLSKA SP. Z O.O., dla projektantów i dozoru technicznego dachów zielonych w systemie SOPREMA, które odbędzie się 18-03-2022. Miejsce wydarzenia: Warsaw Home Green Days - Największe Targi Architektury Krajobrazu i Ogrodnictwa, Nadarzyn. 

25.03.2022 Walne Zebranie Członków PSDZ i konferencja

Serdecznie zapraszam do udziału w Walnym Zebraniu Członków PSDZ, które zostało zaplanowane na 25.03.2022 na godzinę 14:30. W tym roku WZC zostanie poprzedzone konferencją pn. „ZIELONO-BŁĘKITNA INFRASTRUKTURA POLSKICH MIAST”. Konferencję podzieloną na część referatową oraz panel dyskusyjny poprowadzi pani Balbina Gryczyńska.

Nowy Rzeczoznawca PSDZ-NOT

Miło nam poinformować o wyłonieniu nowego Rzeczoznawcy PSDZ-NOT. Pani dr inż. Karolina Kolasińska jest Kierownikiem Zakładu Inżynierii i Gospodarki Wodnej w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym-Państwowym Instytucie Badawczym w Falentach. Uzyskała uprawnienia Rzeczoznawcy PSDZ-NOT w specjalności: dobory roślin, inżynieria wodna, substraty i podłoża do upraw roślin, ochrona środowiska.

Pages